About Us

POLISI KUALITI
OMECO komited untuk mengekalkan hubungan yang erat dengan pelanggan sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui mekanisma pentadbiran OMECO yang cekap dan professional serta perkhidmatan yang berkualiti dan berdaya saing untuk memenuhi segala undang-undang yang berkenaan. OMECO juga sentiasa melaksanakan penambahbaikan yang berterusan.

OBJEKTIF KUALITI
Objektif kualiti OMECO adalah seperti berikut:
1) Memenuhi keperluan pelanggan dengan menyediakan produk yang menepati kualiti dan kuantiti yang ditetapkan;
2) Memenuhi keperluan pelanggan dengan memastikan produk dihantar mengikut masa yang telah ditetapkan;
3) Memberi perkhidmatan yang mesra dan professional; dan
4) Menyediakan platform untuk pelanggan lebih mengenali produk OMECO menerusi aktiviti pemasaran dan jualan yang berkesan.

VISI

Menjadi pengedar makanan kesihatan halal bertaraf dunia.

MISI

Memperkasakan system penyampaian perkhidmatan yang berkualiti, pegurusan sistem sumber yang cekap dan berintegriti bagi memnuhi pengeluaran produk yangberkualiti dan mematuhi keperluan syariah dan piawaian antarabangsa.